Oferujemy:

 • diagnozę dysleksji, dysgrafii, dysortografii, dyskalkulii (zakończoną wydaniem opinii honorowanej przez wszystkie placówki oświatowe)
 • badania psychologiczne w związku z trudnościami rozwojowymi
 • diagnozę inteligencji
 • diagnozę gotowości szkolnej dzieci 5-6 letnich (zakończoną wydaniem opinii
  o gotowości szkolnej lub jej braku, odroczeniu obowiązku szkolnego lub wcześniejszego rozpoczęcia edukacji szkolnej)
 • diagnozę logopedyczną

 Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie 603 897 801 lub 669 481 212 oraz na FB: 8 ElementT lub 8elementT@gmail.com  (w zgłoszeniu proszę podać imię i nazwisko oraz nr telefonu)

SZANOWNI PAŃSTWO,

OTACZAJĄCA NAS RZECZYWISTOŚĆ SPOWODOWAŁA, ŻE ZMUSZENI JESTEŚMY DO ZMIANY W CENNIKU NASZYCH USŁUG
NOWY CENNIK OBOWIĄZUJE OD 1 WRZEŚNIA 2021 R. 

WSZYSTKIE PAKIETY NA ZAJĘCIA OPŁACONE PRZED 1 WRZEŚNIA BĘDĄ REALIZOWANE NA DOTYCHCZASOWYCH ZASADACH

W MIESIĄCACH WAKACYJNYCH OFERUJEMY ZNIŻKĘ 10% NA DIAGNOZY:  

·       Diagnoza psychologiczno – pedagogiczna,

·       Diagnoza logopedyczna,

·       Diagnoza  trudności szkolnych i dysleksji

Z wyrazami szacunku

 Olga Gilewicz

TERAPIA:

Integracja Sensoryczna* (w tym dieta sensoryczna ustalania indywidualnie po realizacji ok 3-4 zajęć) / 45 min. – 90 zł.
Terapia Ręki* / 45 min. – 90 zł.
Terapia logopedyczna / 30 min. - 80 zł.
Gry i zabawy logopedyczne dla dzieci 2,5 - 4 letnich - w grupach min 4 -max. 6 dzieci, 30 min/zajęcia–pakiet 4 zajęć miesięcznie 250 zł*
Zajęcia kreatywne dla dzieci, młodzieży i dorosłych – zgodnie z aktualną ofertą i tematyką zajęć
Zajęcia relaksacyjne dla dorosłych: - w grupach 3-5 osobowych  50 zł/ godz.; - indywidualne 100 zł/ godz.
Terapia Pedagogiczna* 45 min /90 zł. -- terapia dysleksji, - terapia dyskalkulii, -terapia specyficznych trudności w uczeniu się
Terapia Psychologiczna* – 45 min / 90 zł.
Warsztaty i spotkania dla rodziców – zgodnie z aktualną ofertą i tematyką zajęć
Sesja terapii dla rodziców od 45 -50 min. 100 zł 

Spotkanie z psychoterapeutą 45 min. + 15 min. omówienie - 120 zł 

Zajęcia integracji sensorycznej i logopedii 2x20 min dla dzieci do 3 r. ż. - 90 zł.  
Zajęcia z fizjoterapeutą – 45 min. / 100 zł.
UWAGA!! Po każdych zajęciach dla dziecka odbywa się ok.10-15 minutowe spotkanie konsultacyjne z rodzicami informujące o przebiegu zajęć

 *Oferta obejmuje pakiety zajęć: -jednorazowe opłacenie 8 zajęć - 9 zajęcia bezpłatnie; zajęcia należy wykorzystać w ciągu dwóch miesięcy *- jednorazowe opłacenie 8 zajęć gier i zabaw logopedycznych - 9 zajęcia bezpłatnie* 

DIAGNOZA

 •  Diagnoza procesów integracji sensorycznej (z dokumentem) / 400 zł.: 2 -3 spotkania diagnostyczne ,diagnoza poprzedzona jest wywiadem z rodzicami, informacja dla rodziców po każdym spotkaniu, obserwacja dziecka / liczba spotkań w zależności od potrzeb dziecka, omówienie diagnozy otrzymanej w formie pisemnej*
 •  Diagnoza psychologiczno – pedagogiczna 550 zł. (z dokumentem). Diagnoza obejmuje 3-5 spotkań dziecka z diagnostami  (-2 spotkania z psychologiem, 1-2 z pedagogiem, 1  z logopedą); diagnoza poprzedzona jest wywiadem z rodzicami;  informacje dla rodziców przekazywane są po każdym spotkaniu; obserwacja dziecka; omówienie diagnozy otrzymanej w formie pisemnej*
 • Diagnoza logopedyczna 200 zł. (z dokumentem) – obejmuje 1-2 spotkania*
 • Diagnoza  trudności szkolnych i dysleksji (wywiad, części - psychologiczna i pedagogiczna, omówienie, wydanie dokumentu, 3-5 spotkań diagnosty i dziecka) 550 zł.*
 • Diagnoza gotowości szkolnej 550 zł (z dokumentem, 3-5 spotkań diagnosty z dzieckiem)*.

,*jeżeli diagnoza będzie wymagała więcej spotkań, każde dodatkowe spotkanie to koszt 50 zł.

 KONSULTACJE SPECJALISTYCZNE

 Konsultacja z psychologiem lub pedagogiem 60 min- 120 zł

Konsultacja z terapeutą SI 60 min- 120 zł

Konsultacje dla rodziców – 60 min./120 zł

Konsultacje z fizjoterapeutą – 60 min. /150 zł

Wydanie zaświadczenia o uczęszczaniu na zajęcia – bezpłatnie.

Wydanie zaświadczenia do szkoły, ZUS zawierającego informacje o postępach dziecka,   wskazania do pracy terapeutycznej - 100 zł

Oferujemy:

·       diagnozę dysleksji, dysgrafii, dysortografii, dyskalkulii (zakończoną wydaniem opinii honorowanej przez wszystkie placówki oświatowe)

·       badania psychologiczne w związku z trudnościami rozwojowymi

·       diagnozę inteligencji

·       diagnozę gotowości szkolnej dzieci 5-6 letnich (zakończoną wydaniem opinii o gotowości szkolnej lub jej braku, odroczeniu obowiązku szkolnego lub wcześniejszego rozpoczęcia edukacji szkolnej)

·       diagnozę logopedyczną

 Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie 603 897 801 lub 669 481 212 oraz na FB: 8 ElementT lub 8elementT@gmail.com  (w zgłoszeniu proszę podać imię i nazwisko oraz nr telefonu)

Opłaty za zajęcia przyjmujemy na konto Alior Bank 18 2490 0005 0000 4530 1471 6016, istnieje tez możliwość płatności kartą.  

Ceny obowiązują od 1 września 2021 r.