Oferujemy:

 • diagnozę dysleksji, dysgrafii, dysortografii, dyskalkulii (zakończoną wydaniem opinii honorowanej przez wszystkie placówki oświatowe)
 • badania psychologiczne w związku z trudnościami rozwojowymi
 • diagnozę inteligencji
 • diagnozę gotowości szkolnej dzieci 5-6 letnich (zakończoną wydaniem opinii
  o gotowości szkolnej lub jej braku, odroczeniu obowiązku szkolnego lub wcześniejszego rozpoczęcia edukacji szkolnej)
 • diagnozę logopedyczną

 Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie 603 897 801 lub 669 481 212 oraz na FB: 8 ElementT lub 8elementT@gmail.com  (w zgłoszeniu proszę podać imię i nazwisko oraz nr telefonu)

SZANOWNI PAŃSTWO,

OTACZAJĄCA NAS RZECZYWISTOŚĆ SPOWODOWAŁA, ŻE ZMUSZENI JESTEŚMY DO ZMIANY W CENNIKU NASZYCH USŁUG
NOWY CENNIK OBOWIĄZUJE OD 1 WRZEŚNIA 2021 R. 

WSZYSTKIE PAKIETY NA ZAJĘCIA OPŁACONE PRZED 1 WRZEŚNIA BĘDĄ REALIZOWANE NA DOTYCHCZASOWYCH ZASADACH

W MIESIĄCACH WAKACYJNYCH OFERUJEMY ZNIŻKĘ 10% NA DIAGNOZY:  

·       Diagnoza psychologiczno – pedagogiczna,

·       Diagnoza logopedyczna,

·       Diagnoza  trudności szkolnych i dysleksji

Z wyrazami szacunku

 Olga Gilewicz

TERAPIA:

Integracja Sensoryczna* (w tym dieta sensoryczna ustalania indywidualnie po realizacji ok 3-4 zajęć) / 45 min. – 90 zł.
Terapia Ręki* / 45 min. – 90 zł.
Terapia logopedyczna / 30 min. - 80 zł.
Gry i zabawy logopedyczne dla dzieci 2,5 - 4 letnich - w grupach min 4 -max. 6 dzieci, 30 min/zajęcia–pakiet 4 zajęć miesięcznie 250 zł*
Zajęcia kreatywne dla dzieci, młodzieży i dorosłych – zgodnie z aktualną ofertą i tematyką zajęć
Zajęcia relaksacyjne dla dorosłych: - w grupach 3-5 osobowych  50 zł/ godz.; - indywidualne 100 zł/ godz.
Terapia Pedagogiczna* 45 min /90 zł. -- terapia dysleksji, - terapia dyskalkulii, -terapia specyficznych trudności w uczeniu się
Terapia Psychologiczna* – 45 min / 90 zł.
Warsztaty i spotkania dla rodziców – zgodnie z aktualną ofertą i tematyką zajęć
Sesja terapii dla rodziców od 45 -50 min. 100 zł
Zajęcia integracji sensorycznej i logopedii 2x20 min dla dzieci do 3 r. ż. - 90 zł.  
Zajęcia z fizjoterapeutą – 45 min. / 100 zł.
UWAGA!! Po każdych zajęciach dla dziecka odbywa się ok.10-15 minutowe spotkanie konsultacyjne z rodzicami informujące o przebiegu zajęć

 *Oferta obejmuje pakiety zajęć: -jednorazowe opłacenie 8 zajęć - 9 zajęcia bezpłatnie; zajęcia należy wykorzystać w ciągu dwóch miesięcy *- jednorazowe opłacenie 8 zajęć gier i zabaw logopedycznych - 9 zajęcia bezpłatnie* 

DIAGNOZA

 •  Diagnoza procesów integracji sensorycznej (z dokumentem) / 400 zł.: 2-3 spotkania diagnostyczne poprzedzone wywiadem z rodzicami, informacja dla rodziców po każdym spotkaniu, obserwacja dziecka / liczba spotkań w zależności od potrzeb dziecka, omówienie diagnozy otrzymanej w formie pisemnej*
 •  Diagnoza psychologiczno – pedagogiczna 550 zł. (z dokumentem): 2-3 spotkania diagnostyczne, informacja dla rodziców po każdym spotkaniu, obserwacja dziecka / liczba spotkań w zależności od potrzeb dziecka, wywiad z rodzicem, omówienie diagnozy otrzymanej w formie pisemnej*
 • Diagnoza logopedyczna 200 zł. (z dokumentem) – obejmuje 1-2 spotkania*
 • Diagnoza  trudności szkolnych i dysleksji (wywiad, części - psychologiczna i pedagogiczna, omówienie, wydanie dokumentu) 550 zł.*
 • Diagnoza gotowości szkolnej 550 zł (z dokumentem)*.

,*jeżeli diagnoza będzie wymagała więcej niż 3 spotkań, każde dodatkowe spotkanie to koszt 50 zł.

 KONSULTACJE SPECJALISTYCZNE

 Konsultacja z psychologiem lub pedagogiem 60 min- 120 zł

Konsultacja z terapeutą SI 60 min- 120 zł

Konsultacje dla rodziców – 60 min./120 zł

Konsultacje z fizjoterapeutą – 60 min. /150 zł.

Wydanie zaświadczenia o uczęszczaniu na zajęcia – bezpłatnie.

Wydanie zaświadczenia do szkoły, ZUS zawierającego informacje o postępach dziecka,   wskazania do pracy terapeutycznej - 100 zł

Oferujemy:

·       diagnozę dysleksji, dysgrafii, dysortografii, dyskalkulii (zakończoną wydaniem opinii honorowanej przez wszystkie placówki oświatowe)

·       badania psychologiczne w związku z trudnościami rozwojowymi

·       diagnozę inteligencji

·       diagnozę gotowości szkolnej dzieci 5-6 letnich (zakończoną wydaniem opinii o gotowości szkolnej lub jej braku, odroczeniu obowiązku szkolnego lub wcześniejszego rozpoczęcia edukacji szkolnej)

·       diagnozę logopedyczną

 Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie 603 897 801 lub 669 481 212 oraz na FB: 8 ElementT lub 8elementT@gmail.com  (w zgłoszeniu proszę podać imię i nazwisko oraz nr telefonu)

Opłaty za zajęcia przyjmujemy na konto Alior Bank 18 2490 0005 0000 4530 1471 6016, istnieje tez możliwość płatności kartą.  

Ceny obowiązują od 1 września 2021 r.


Oferta - cennik do 31 sierpnia 2021r. 

 • Integracja Sensoryczna (w tym dieta sensoryczna ustalania indywidualnie po realizacji ok 3-4 zajęć) / 45 min – 80 zł.
 • Terapia Ręki / 45 min – 80 zł.
 • Sensoplastyka (zajęcia w grupach od 5 os.) – 25 zł/ godz./os.
 • Terapia logopedyczna / 30 min + 10 min. informacja dla rodziców- 70 zł.
 • Terapia wybiórczości pokarmowej  / 45 min – 80 zł.
 • Gry i zabawy logopedyczne dla dzieci 2,5 - 4 letnich - w grupach min 4 -max. 6 dzieci, 30 min/zajęcia – pakiet 4 zajęć miesięcznie 200 zł*
 • Zajęcia kreatywne dla dzieci, młodzieży i dorosłych – zgodnie z aktualną ofertą i tematyką zajęć
 • Zajęcia relaksacyjne dla dorosłych:

- w grupach 3-5 osobowych  50 zł/ godz.

- indywidualne 100 zł/ godz.

 • Terapia Pedagogiczna* 45 min /80 zł.

- terapia dysleksji,

- terapia dyskalkulii,

-terapia specyficznych trudności w uczeniu się

 • Terapia Psychologiczna* – 45 min / 80 zł.
 •  Warsztaty i spotkania dla rodziców – zgodnie z aktualną ofertą i tematyką zajęć
 • Sesja terapii dla rodziców od 45 -50 min. 100 zł

 • Zajęcia integracji sensorycznej i logopedii 2x20 min dla dzieci do 3 r. ż. - 85 zł  

UWAGA!! Po każdych zajęciach dla dziecka odbywa się 15 minutowe spotkanie konsultacyjne z rodzicami informujące o przebiegu zajęć

 

*Oferta obejmuje pakiety zajęć:

-jednorazowe opłacenie 8 zajęć - 9 zajęcia bezpłatnie, zajęcia należy wykorzystać w ciągu dwóch miesięcy *

- jednorazowe opłacenie 8 zajęć gier i zabaw logopedycznych - 9 zajęcia bezpłatnie,  zajęcia należy wykorzystać w ciągu dwóch miesięcy *

 

DIAGNOZA

 • Diagnoza procesów integracji sensorycznej (z dokumentem) / 350 zł:

-         2-3 spotkania diagnostyczne, informacja dla rodziców po każdym spotkaniu, obserwacja dziecka / liczba spotkań w zależności od potrzeb dziecka, wywiad z rodzicem, omówienie diagnozy otrzymanej w formie pisemnej

 • Diagnoza psychologiczno – pedagogiczna 500 zł (z dokumentem)

-         2-3 spotkania diagnostyczne, informacja dla rodziców po każdym spotkaniu, obserwacja dziecka / liczba spotkań w zależności od potrzeb dziecka, wywiad z rodzicem, omówienie diagnozy otrzymanej w formie pisemnej

 • Diagnoza logopedyczna 180 zł (z dokumentem)
 • Diagnoza  trudności szkolnych i dysleksji (wywiad, części - psychologiczna i pedagogiczna, omówienie, wydanie dokumentu) 500 zł 
 • Diagnoza gotowości szkolnej 500 zł (z dokumentem) 

KONSULTACJE SPECJALISTYCZNE

 • Konsultacja z psychologiem lub pedagogiem 60 min- 100 zł
 • Konsultacja z terapeutą SI 60 min- 100 zł
 • Konsultacje dla rodziców – 60 min./100 zł
 • Konsultacje z fizjoterapeutą - 2x 60 min. / 250 zł (konsultacja obejmuje dwa spotkania) 

Wydanie zaświadczenia o uczęszczaniu na zajęcia - bezpłatnie
Wydanie zaświadczenia do szkoły/ ZUS zawierającego informację o postępach dziecka,  wskazania do pracy terapeutycznej - 50 zł


 Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie 603 897 801 lub 669 481 212 oraz na FB: 8 ElementT lub 8elementT@gmail.com  (w zgłoszeniu proszę podać imię i nazwisko oraz nr telefonu)

Opłaty za zajęcia przyjmujemy na konto Alior Bank 18 2490 0005 0000 4530 1471 6016