Terapie, warsztaty i zajęcia kreatywne dla dzieci

8 ElementT zapewnia wykwalifikowaną kadrę w zakresie zajęć:

  • Terapii logopedycznej
  • Integracji Sensorycznej 
  • Terapii psychologicznej
  • Terapii Ręki
  • Sensoplastyki
  • Terapii pedagogicznej
  • Rewalidacji
  • Zajęć kreatywnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych
  • Zajęć relaksacyjnych dla dorosłych
  • Warsztatów i spotkań dla rodziców
Prowadzimy zajęcia indywidualne oraz grupowe, dostosowane do potrzeb i możliwości uczestników.