mgr Jerzy Samołyk: terapeuta dziecięcy, specjalista w zakresie resocjalizacji, terapii osób ze spectrum autyzmu, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju, oligofrenopedagog - Dyrektor Poradni

mgr Olga Gilewicz: oligofrenopedagog, terapeutka Integracji Sensorycznej, specjalista w zakresie: wczesnego wspomagania rozwoju,  pracy z osobami ze spectrum autyzmu, terapii pedagogicznej, pedagogiki opiekuńczo - wychowczej, Edukator

mgr  Izabela Rewera - psycholog, terapeutka Integracji Sensorycznej

mgr Marta Branica - logopeda, specjalista terapii pedagogicznej

mgr Kinga  Obarska - fizjoterapeuta, terapeutka Integracji Sensorycznej

mgr Katarzyna Iwanek - pedagog, specjalista w zakresie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

mgr Wiktoria Owczarek - logopeda

mgr Karolina Kiszka- logopeda

mgr Anna Skrzypiec - fizjoterapeutka,  terapeutka Integracji Sensorycznej 

mgr Magdalena Małaj - psycholog