mgr Jerzy Samołyk: terapeuta dziecięcy, specjalista w zakresie resocjalizacji, terapii osób ze spectrum autyzmu, oligofrenopedagog - Dyrektor Poradni

mgr Sylwia Bobrowska: psycholog, oligorenopedagog, terapeutka Integracji Sensorycznej; posiada kwalifikacje w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju oraz do pracy z osobami ze spectrum autyzmu

mgr Olga Gilewicz: oligofrenopedagog, terapeutka Integracji Sensorycznej, specjalista w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju,  pracy z osobami ze spectrum autyzmu, terapii pedagogicznej 

mgr Joanna Witkowska: logopeda - audiolog 

mgr Katarzyna Marecka- psycholog