TERAPIA:

Integracja Sensoryczna* (w tym dieta sensoryczna ustalania indywidualnie po realizacji ok 3-4 zajęć/ 45 min. 

Terapia Ręki* / 45 min. 

Terapia logopedyczna / 30 min. 

Zajęcia kreatywne dla dzieci, młodzieży i dorosłych – zgodnie z aktualną ofertą i tematyką zajęć

Terapia Pedagogiczna* 45 min -terapia dysleksji, - terapia dyskalkulii, -terapia specyficznych trudności w uczeniu się

Terapia Psychologiczna* – 45 min 

Warsztaty i spotkania dla rodziców – zgodnie z aktualną ofertą i tematyką zajęć
Sesja terapii dla rodziców od 45 -50 min. 

Spotkanie z psychoterapeutą 45 min. + 15 min. omówienie 

Zajęcia integracji sensorycznej i logopedii 2x20 min dla dzieci do 3 r. ż. 
Zajęcia z fizjoterapeutą – 45 min.

 UWAGA!! Po każdych zajęciach dla dziecka odbywa się ok.10-15 minutowe spotkanie konsultacyjne z rodzicami informujące o przebiegu zajęć


DIAGNOZA

·            Diagnoza procesów integracji sensorycznej (z dokumentem): 2 - 3 spotkania diagnostyczne, diagnoza poprzedzona jest wywiadem z rodzicami, informacja dla rodziców po każdym spotkaniu, obserwacja dziecka / liczba spotkań w zależności od potrzeb dziecka, omówienie diagnozy otrzymanej w formie pisemnej*.

·            Diagnoza psychologiczno – pedagogiczna. Diagnoza obejmuje 5 spotkań dziecka z diagnostami (2 spotkania z psychologiem, 1-2 z pedagogiem, 1 z logopedą)*; diagnoza poprzedzona jest wywiadem z rodzicami; informacje dla rodziców przekazywane są po każdym spotkaniu; obserwacja dziecka; omówienie diagnozy otrzymanej w formie pisemnej

·           Diagnoza logopedyczna (z dokumentem) – obejmuje 1-2 spotkania*

·           Diagnoza  trudności szkolnych i dysleksji (wywiad, części - psychologiczna i pedagogiczna, omówienie, wydanie dokumentu,  4 spotkań diagnosty i dziecka)*

·           Diagnoza gotowości szkolnej (z dokumentem, 4 spotkania diagnosty z dzieckiem)*.

 ,*jeżeli diagnoza będzie wymagała więcej spotkań, każde dodatkowe spotkanie to koszt 50 zł.

 KONSULTACJE SPECJALISTYCZNE

 Konsultacja z psychologiem lub pedagogiem 60 min

Konsultacja z terapeutą SI 60 min 

Konsultacje dla rodziców – 60 min.

Konsultacje z fizjoterapeutą – 60 min. 

Wydanie zaświadczenia o uczęszczaniu na zajęcia – bezpłatnie.

Wydanie zaświadczenia do szkoły, ZUS, zawierającego informacje o postępach dziecka,   wskazania do pracy terapeutycznej - dodatkowo płatne  

Oferujemy:

·       diagnozę dysleksji, dysgrafii, dysortografii, dyskalkulii (zakończoną wydaniem opinii honorowanej przez wszystkie placówki oświatowe)

·       badania psychologiczne w związku z trudnościami rozwojowymi

·       diagnozę inteligencji

·       diagnozę gotowości szkolnej dzieci 5-6 letnich (zakończoną wydaniem opinii o gotowości szkolnej lub jej braku, odroczeniu obowiązku szkolnego lub wcześniejszego rozpoczęcia edukacji szkolnej)

·       diagnozę logopedyczną

 Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie 603 897 801 lub 669 481 212 oraz na FB: 8 ElementT lub 8elementT@gmail.com  (w zgłoszeniu proszę podać imię i nazwisko oraz nr telefonu)

Opłaty za zajęcia i diagnozy przyjmujemy na konto Alior Bank 18 2490 0005 0000 4530 1471 6016.