WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU

DOKUMENTY DO POBRANIA

Zapraszamy na zajęcia Wczesnego Wspomagania  Rozwoju. Zajęcia będziemy realizować od stycznia 2021roku zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci. W celu ustalenia zajęć dla Państwa dzieci zachęcamy do wcześniejszego kontaktu telefonicznego.