DIAGNOZA GOTOWOŚCI SZKOLNEJ ON-LINE

DIAGNOZA GOTOWOŚCI SZKOLNEJ

Rozpoczęcie nauki szkolnej to jeden z przełomowych momentów w życiu każdego dziecka.

Szkoła to dla dziecka nowe, nieznane środowisko, które będzie wymagało przystosowania się do zupełnie innego trybu życia, określonego przez systematyczne zajęcia, odmiennego niż domowe, narzuconego środowiska fizycznego i nauczenia się pracy w grupie rówieśników pod kierunkiem dorosłego.

Diagnoza gotowości szkolnej ma na celu ustalenie, czy dziecko 5, 6 letnie osiągnęło już poziom rozwoju, który pozwoli mu sprostać obowiązkom szkolnym. 

 Wyniki  badania gotowości szkolnej pomogą rodzicom podjąć decyzję o tym, czy dziecko powinno rozpocząć już naukę w klasie I.

Diagnoza gotowości szkolnej składa się z:

·     oceny rozwoju poznawczego, czyli oceny takich funkcji jak: uwaga, pamięć, percepcja orientacja w schemacie ciała, myślenie

·     oceny rozwoju emocjonalno – społecznego, czyli umiejętności nawiązywania kontaktu, kontroli emocji, adekwatnego reagowania, radzenia sobie z porażką, motywacji do podejmowania wysiłku intelektualnego.

Diagnoza obejmuje 3-4 spotkania oraz analizę dokumentów (medyczne, opinie z przedszkola), diagnozę psychologiczną, diagnozę pedagogiczną. 



W tym szczególnie trudnym czasie oferujemy Państwu możliwość skorzystania z ofert przeprowadzenia części diagnozy on-line.

 Rodzicu, aby skorzystać z diagnozy gotowości szkolnej on-line:

1.     Zapewnij sobie/dziecku komfortowe, intymne warunki spotkania – przestrzeni, w której będziesz przebywać w samotności, w której nie będziesz mieć obaw, że ktoś z domowników słyszy rozmowę, (jeśli jest taka możliwość, zachęcamy do użycia słuchawek).

2.     Diagnoza on-line jest rozwiązaniem czasowym, związanym z wyjątkową sytuacją; gdy wróci możliwość spotkań osobistych – wracamy do standardowej formy. Część diagnozy prowadzona jest on-line, część będzie realizowana w trakcie spotkań osobistych w poradni.

3.     Decydując się na diagnozę on-line zobowiązujesz się, że nie będziesz: nagrywać, ujawniać, cytować, kopiować oraz rozpowszechniać wypowiedzi terapeuty. Decydując się na diagnozę on-line wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych swoich i dziecka przez Centrum Edukacyjno – Terapeutycznym 8 ElementT w Lublinie Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna (stosowne oświadczenie otrzymasz do wypełnienia w wiadomości e-mail)

4.     Specjalista ze swojej strony również zobowiązuje się do zapewnienia warunków intymności i poufności, tak samo jak podczas sesji standardowych.

5.     Kontakt, godzina i data diagnozy ustalana jest indywidualnie z rodzicem. Diagnozę należy umówić telefonicznie: 48 603 897 801 / 48 669 481 212

6.     Opłaty za zajęcia i diagnozy przyjmujemy na konto Alior Bank 18 2490 0005 0000 4530 1471 6016, istnieje też możliwość płatności kartą.      

7.     Zdajemy sobie sprawę, że obecna sytuacja może wzbudzać wiele różnych wątpliwości i emocji, oczywiście możesz je wszystkie omówić podczas sesji, do czego zachęcamy.

8.     Przed rozpoczęciem procesu diagnozy wyślemy dokumenty, które należy wypełnić, podpisać i przesłać do nas skany. Jednocześnie oryginały dokumentów należy przesłać tradycyjną pocztą na adres podany w wiadomości e-mail.

9.     Do przeprowadzenia diagnozy należy zapewnić w domu dziecka:

- komputer z dostępem do internetu

- komunikator audio-video lub telefon

- drukarkę do wydrukowania trzech kart pracy

- dwie czyste kartki A4

- sześć kredek ołówkowych

- ołówek

- 14 cukierków typu tic-tak (lub ziaren kukurydzy, grochu itp.)

- kieliszek 25-50 ml

10. W dniu badania zdalnego udostępniony zostanie link w formie nagrania audio-video (obrazy
i nagrania audio), karty pracy ucznia - udostępniane rodzicowi w formie pliku pdf do samodzielnego wydrukowania przed badaniem, zmodyfikowany protokół badania - do samodzielnego druku w warunkach domowych.

11. Proces diagnozowania rozwoju dziecka powinien zawsze odbywać się w bezpośrednim kontakcie z diagnostą. W sytuacji jednakże wyjątkowej, a trwający stan epidemii jest niewątpliwie taką sytuacją, diagnosta niekiedy zmuszony jest do przeprowadzenia badania
w trybie zdalnym. Prezentowane narzędzie ma służyć ku temu pomocą. Jednocześnie zaznaczamy, że badanie zdalne ma jedynie usprawnić proces diagnozy i przyczynić się do przygotowania diagnozy gotowości szkolnej. Nie zastępuje całego procesu diagnozy, który będzie kontynuowany w Centrum Edukacyjno – Terapeutycznym 8 ElementT w Lublinie Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna.

W związku z tym, że dostęp do badania on-line (link do badania zdalnego) jest przypisany do adresu e-mail rodzica, w przypadku odwołania diagnozy później niż na dobę przed umówionym terminem lub nie pojawienia się na wizycie zdalnej lub później w Poradni, opłata nie podlega zwrotowi.