8 ElementT prowadzi zajęcia: 

 • Integracji Sensorycznej Sali 
 • Terapii Ręki
 • Terapii logopedycznej
 • Sensoplastyki
 • Terapii Pedagogicznej
 • Zaęc terapeutycznych w Sali Doświadczania Świata
 • Zajęć kreatywnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych
 • Zajęć relaksacyjnych dla dorosłych
 • Terapii Psychologicznej
 • Warsztatów i spotkań dla rodziców
Zapewniamy wykwalifikowaną kadrę, posiadajaca doswiadczenie w pracy z dziećmi i młdzieżą, a także osobami dorosłymi. 

Prowadzimy zajęcia indywidualne oraz grupowe, dostosowane do potrzeb i możliwości uczestników.

Kiedy należy udać się na konsultacje do terapeuty Integracji Sensorycznej?
Dziecka z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego (SPD) nie można włożyć w żadne schematy czy ramy. Występują jednak i można podać przykłady charakterystycznych zachowań dziecka z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego.
Gdy Twoje dziecko:
 • wykazuje nadmierną aktywność motoryczną, jest   w ciągłym ruchu, 
 • szybko się irytuje, 
 • trudno mu usiedzieć w miejscu,
 • lubi hałasować,często krzyczy bez powodu,
 • nie wykonuje poleceń,wymaga częstego powtarzania polecenia,
 • wydaje się być nadmiernie rozdrażnione,kopie, szczypie, popycha inne dzieci,
 • nie potrafi ustać w miejscu,nie potrafi usiąść obok innych dzieci lub nie potrafi ustać w szeregu;jest bardzo płaczliwe,nie lubi się przytulać – reaguje płaczem,
 • na placu zabaw wyłącznie biega nie korzystając ze sprzętu terenowego, nie wspina się, nie zjeżdża ze zjeżdżalni,
 • nie chce brać udziału w zabawach zorganizowanych – często stoi z boku,
 • nie lubi huśtawek, karuzeli,
 • stroni od zabaw w piasku,
 • jest zbyt impulsywne – trudno jest mu kontrolować własne emocje,
 • często przegrywa lub rezygnuje z zabaw ponieważ zabawa nie przebiega po jego myśli,
 • trudno przerwać wykonywaną czynność,
 • odzywa się często nie pytane,
 • szybko się dekoncentruje lub koncentruje się na krótko, nawet jeśli wykonuje ulubione czynności to słabo organizuje swoje działanie, szybko zapomina,
 • wykazuje brak lub nieokreśloną lateralizację,
 • unika kontaktu wzrokowego,
 • wykazuje problemy natury emocjonalnej, społecznej,
 • wydaje się być leniwe, powolne, apatyczne,
 • wykazuje małe zainteresowanie otoczeniem, nie wykazuje własnej inicjatywy, 
 • ma wysoki poziom frustracji przy czym wydaje się krnąbrne, uparte, lub zbyt uległe,
 • wykazuje słabą organizację samoobsługową,
 • cechuje słaba koordynacja wzrokowo-ruchowa.
 
Z problemów, z zakresu integracji sensorycznej dzieci nie wyrosną. Problemy będą rosły razem z nimi, dlatego tak ważne jest ich wczesne zdiagnozowanie i objęcie terapią SI. Warto jednak podkreślić, że wymienione powyżej zachowania dziecka nie muszą świadczyć o wystąpieniu problemu z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego.Trzeba pamiętać, że jedynie wyspecjalizowany terapeuta, na podstawie przeprowadzonych metod badawczych jest w stenie odpowiednio zdiagnozować Dziecko.

Metody Pracy stosowane w diagnozie SPD
 • Wywiad z rodzicami dotyczący przebiegu ciąży, okresu niemowlęctwa i wczesnego dzieciństwa: wspólne wypełnienie kwestionariusza sensomotorycznego dziecka.
 • Obserwacje zachowań dziecka podczas swobodnych aktywności na sali.
 • Obserwacje zachowania dziecka podczas proponowanych aktywności terapeutycznych.
 • Wybrane próby Obserwacji Klinicznej Integracji Sensorycznej.
 • Południowo-Kalifornijskie Testy Integracji Sensorycznej (A. Jean Ayres)

TERAPIA:

Integracja Sensoryczna (w tym dieta sensoryczna ustalania indywidualnie po realizacji ok 3-4 zajęć) / 45 min 

 • Terapia Ręki / 45 min 
 • Sensoplastyka (zajęcia w grupach od 5 os.)
 • Terapia logopedyczna / 30 min + 10 min. informacja dla rodziców-
 • Gry i zabawy logopedyczne dla dzieci 2,5 - 4 letnich - w grupach min 4 -max. 6 dzieci, 30 min/zajęcia – pakiet 4 zajęć 
 • Zajęcia kreatywne dla dzieci, młodzieży i dorosłych – zgodnie z aktualną ofertą i tematyką zajęć
 • Zajęcia relaksacyjne dla dorosłych
 • Terapia Pedagogiczna* 45 min 

- terapia dysleksji,

- terapia dyskalkulii,

-terapia specyficznych trudności w uczeniu się

 • Terapia Psychologiczna* – 45 min 
 •  Warsztaty i spotkania dla rodziców – zgodnie z aktualną ofertą i tematyką zajęć
 • Sesja terapii dla rodziców od 45 -50 min. 

 • Zajęcia integracji sensorycznej i logopedii 2x20 min dla dzieci do 3 r. ż. 

UWAGA!! Po każdych zajęciach dla dziecka odbywa się 15 minutowe spotkanie konsultacyjne z rodzicami informujące o przebiegu zajęć