Oferujemy:

 • diagnozę dysleksji, dysgrafii, dysortografii, dyskalkulii (zakończoną wydaniem opinii honorowanej przez wszystkie placówki oświatowe)
 • badania psychologiczne w związku z trudnościami rozwojowymi
 • diagnozę inteligencji
 • diagnozę gotowości szkolnej dzieci 5-6 letnich (zakończoną wydaniem opinii
  o gotowości szkolnej lub jej braku, odroczeniu obowiązku szkolnego lub wcześniejszego rozpoczęcia edukacji szkolnej)
 • diagnozę logopedyczną

 Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie 603 897 801 lub 669 481 212 oraz na FB: 8 ElementT lub 8elementT@gmail.com  (w zgłoszeniu proszę podać imię i nazwisko oraz nr telefonu)


Oferta 

Niepublicznej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej

TERAPIA:

 • Integracja Sensoryczna / 45 min * omówienie zajęć – 140  zł.
 • Terapia Ręki / 45 min – 140 zł.
 • Terapia logopedyczna / 30 min + informacja dla rodziców-  100 zł.
 • Zajęcia kreatywne dla dzieci, młodzieży i dorosłych – zgodnie z aktualną ofertą i tematyką zajęć
 • Terapia Pedagogiczna* 45 min + omówienie  140 zł.

- terapia dysleksji, - terapia dyskalkulii, -terapia specyficznych trudności w uczeniu się

 • Terapia Psychologiczna dla dzieci i młodzieży* – 45 min / 140 zł.
 •  Warsztaty i spotkania dla rodziców – zgodnie z aktualną ofertą i tematyką zajęć
 • Sesja terapii dla rodziców od 45 -50 min. 200 zł

UWAGA!! Po każdych zajęciach dla dziecka odbywa się 10 minutowe spotkanie konsultacyjne z rodzicami informujące o przebiegu zajęć

 *Oferta obejmuje pakiety zajęć:

-jednorazowe opłacenie 8 zajęć - 9 zajęcia bezpłatnie, zajęcia należy wykorzystać w ciągu dwóch miesięcy *

DIAGNOZA

 • Diagnoza procesów integracji sensorycznej (z dokumentem) / 650 zł
 • Diagnoza psychologiczno – pedagogiczna 1400 zł (z dokumentem)
 • Diagnoza logopedyczna  400 zł (z dokumentem)
 • Diagnoza  trudności szkolnych i dysleksji (wywiad, części - psychologiczna i pedagogiczna, omówienie, wydanie dokumentu) 1600 zł 
 • Diagnoza gotowości szkolnej 1400 zł (z dokumentem) 

KONSULTACJE SPECJALISTYCZNE

 • Konsultacja z psychologiem lub pedagogiem 60 min- 200 zł
 • Konsultacja z terapeutą SI 60 min- 200 zł
 • Konsultacje dla rodziców – 60 min. 200 zł

Wydanie zaświadczenia o uczęszczaniu na zajęcia (dzieci młodzież szkolna) - bezpłatnie
Wydanie zaświadczenia do szkoły, ZUS zawiarjacego informacje o postępach dziecka,  wskazania do pracy terapeutycznej - 200 zł


 Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie 603 897 801 lub 669 481 212 oraz na FB: 8 ElementT lub 8elementT@gmail.com  (w zgłoszeniu proszę podać imię i nazwisko oraz nr telefonu)

Opłaty za zajęcia przyjmujemy na konto Alior Bank 25 2490 0005 0000 4004 8690 8357