Zajęcia w 8 ElementT

Szanowni Państwo,
w zwiazku z informacjami z MEN planujemy wrócić do zajęć w 8 Element - Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w przyszłym tygodniu :-) Szczegółowe informacje przekażemy po ukazaniu się wytycznych MZ i ME.
Pozdrawiamy wszystkich gorąco i nie możemy się doczekać spotkań z Dziećmi i Rodzicami   

 Oferujemy:

 • diagnozę dysleksji, dysgrafii, dysortografii, dyskalkulii (zakończoną wydaniem opinii honorowanej przez wszystkie placówki oświatowe)
 • badania psychologiczne w związku z trudnościami rozwojowymi
 • diagnozę inteligencji
 • diagnozę gotowości szkolnej dzieci 5-6 letnich (zakończoną wydaniem opinii
  o gotowości szkolnej lub jej braku, odroczeniu obowiązku szkolnego lub wcześniejszego rozpoczęcia edukacji szkolnej)
 • diagnozę logopedyczną

 Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie 603 897 801 lub 669 481 212 oraz na FB: 8 ElementT lub 8elementT@gmail.com  (w zgłoszeniu proszę podać imię i nazwisko oraz nr telefonu)


Oferta 

Niepublicznej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej

TERAPIA:

 • Integracja Sensoryczna (w tym dieta sensoryczna ustalania indywidualnie po realizacji ok 3-4 zajęć) / 45 min – 80 zł.
 • Terapia Ręki / 45 min – 80 zł.
 • Sensoplastyka (zajęcia w grupach od 5 os.) – 25 zł/ godz./os.
 • Terapia logopedyczna / 30 min + 10 min. informacja dla rodziców- 70 zł.
 • Gry i zabawy logopedyczne dla dzieci 2,5 - 4 letnich - w grupach min 4 -max. 6 dzieci, 30 min/zajęcia – pakiet 4 zajęć miesięcznie 200 zł*
 • Zajęcia kreatywne dla dzieci, młodzieży i dorosłych – zgodnie z aktualną ofertą i tematyką zajęć
 • Zajęcia relaksacyjne dla dorosłych:

- w grupach 3-5 osobowych  50 zł/ godz.

- indywidualne 100 zł/ godz.

 • Terapia Pedagogiczna* 45 min /80 zł.

- terapia dysleksji,

- terapia dyskalkulii,

-terapia specyficznych trudności w uczeniu się

 • Terapia Psychologiczna* – 45 min / 80 zł.
 •  Warsztaty i spotkania dla rodziców – zgodnie z aktualną ofertą i tematyką zajęć
 • Sesja terapii dla rodziców od 45 -50 min. 100 zł

 • Zajęcia integracji sensorycznej i logopedii 2x20 min dla dzieci do 3 r. ż. - 85 zł  

UWAGA!! Po każdych zajęciach dla dziecka odbywa się 15 minutowe spotkanie konsultacyjne z rodzicami informujące o przebiegu zajęć

 

*Oferta obejmuje pakiety zajęć:

-jednorazowe opłacenie 8 zajęć - 9 zajęcia bezpłatnie, zajęcia należy wykorzystać w ciągu dwóch miesięcy *

- jednorazowe opłacenie 8 zajęć gier i zabaw logopedycznych - 9 zajęcia bezpłatnie*

 

DIAGNOZA

 • Diagnoza procesów integracji sensorycznej (z dokumentem) / 350 zł:

-         2-3 spotkania diagnostyczne, informacja dla rodziców po każdym spotkaniu, obserwacja dziecka / liczba spotkań w zależności od potrzeb dziecka, wywiad z rodzicem, omówienie diagnozy otrzymanej w formie pisemnej

 • Diagnoza psychologiczno – pedagogiczna 500 zł (z dokumentem)

-         2-3 spotkania diagnostyczne, informacja dla rodziców po każdym spotkaniu, obserwacja dziecka / liczba spotkań w zależności od potrzeb dziecka, wywiad z rodzicem, omówienie diagnozy otrzymanej w formie pisemnej

 • Diagnoza logopedyczna 180 zł (z dokumentem)
 • Diagnoza  trudności szkolnych i dysleksji (wywiad, części - psychologiczna i pedagogiczna, omówienie, wydanie dokumentu) 500 zł 
 • Diagnoza gotowości szkolnej 500 zł (z dokumentem) 

KONSULTACJE SPECJALISTYCZNE

 • Konsultacja z psychologiem lub pedagogiem 60 min- 100 zł
 • Konsultacja z terapeutą SI 60 min- 100 zł
 • Konsultacje dla rodziców – 60 min./100 zł

Wydanie zaświadczenia o uczęszczaniu na zajęcia - bezpłatnie
Wydanie zaświadczenia do szkoły, ZUS zawiarjacego informacje o postępach dziecka,  wskazania do pracy terapeutycznej - 50 zł


 Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie 603 897 801 lub 669 481 212 oraz na FB: 8 ElementT lub 8elementT@gmail.com  (w zgłoszeniu proszę podać imię i nazwisko oraz nr telefonu)

Opłaty za zajęcia przyjmujemy na konto Alior Bank 25 2490 0005 0000 4004 8690 8357