Informacja - przetwarzanie danych osobowych przez Olga Gilewicz Centrum Edukacyjno – Terapeutyczne 8 ElementT w Lublinie

Skąd mamy Państwa dane?

Dane uzyskaliśmy od Państwa.  Przekazali nam je Państwo podczas zapisu na organizowane przez nas wydarzenia np. webinaria, konferencje, szkolenia lub pobierając darmowe materiały w postaci ebooków i zapisów na elettery lub składając zamówienie na nasze publikacje
w ramach rozmowy telefonicznej lub przez stronę internetową. Adresy e-mail widnieją także na Państwa stronie internetowej lub w RSPO.

 

Kto jest administratorem Państwa danych?

Olga Gilewicz, Centrum Edukacyjno – Terapeutyczne 8 ElementT w Lublinie, pod adresem ul. Szmaragdowa 24, 20-570 Lublin, NIP: 9461500828, numer REGON: 061244401, tel.: 603897801, e-mail: 8elementt@8elementt.pl

 

 

Do czego będziemy używać Państwa danych osobowych?

Dane osobowe będziemy przetwarzać w celach marketingowych produktów i usług Centrum Edukacyjno – Terapeutycznego 8 ElementT w Lublinie. Ponieważ ta informacja dotyczy przetwarzania danych osobowych w związku z marketingiem, nie jest wykluczone, że będziemy przetwarzać Państwa dane także w innych celach np. wykonanie umowy (jeżeli taką Państwo zawrą lub zawarli) albo w celu wykonania obowiązku prawnego (np. wystawienia faktury). Takie przetwarzanie odbywać się będzie zawsze zgodnie z prawem
i otrzymają Państwo o tym odrębną informację.

 

 

Jak cofnąć zgodę lub wnieść sprzeciw?

W każdej chwili mogą Państwo cofnąć każdą zgodę udzieloną dla Olga Gilewicz Centrum Edukacyjno – Terapeutyczne 8 ElementT w Lublinie w związku z przetwarzaniem danych osobowych bez ponoszenia negatywnych konsekwencji.

 

Wystarczy wysłać e-mail na adres 8elementt@8elementt.pl, zadzwonić pod nr 606897801 lub przesłać wiadomość pocztą tradycyjną na adres: Olga Gilewicz ul. Szmaragdowa 2, 20-570 Lublin – adres do korespondencji Olga Gilewicz ul. Kresowa 10/19 20-215 Lublin. Cofnięcie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania Państwa danych przed tym czynem, tzn. do momentu cofnięcia zgody przetwarzanie Państwa danych przez Olga Gilewicz Centrum Edukacyjno – Terapeutyczne 8 ElementT w Lublinie jest legalne.

 

Jak skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych?

Można to zrobić e-mailowo pod adresem: daneosobowe@8elementt.pl

 

Na jakiej podstawie będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Olga Gilewicz Centrum Edukacyjno – Terapeutyczne 8 ElementT w Lublinie, tj. marketing bezpośredni swoich produktów i usług. W stosunku do pozostałych celów, o których mowa w tej informacji, podstawą przetwarzania danych jest Państwa zgoda.

 

Kiedy i komu możemy przekazać dane, a komu na pewno ich nie przekażemy?

Nie udostępniamy Państwa danych osobowych przedsiębiorcom, z którymi Olga Gilewicz Centrum Edukacyjno – Terapeutyczne 8 ElementT w Lublinie współpracuje do wykorzystania przez nich w celach marketingowych. Nie będziemy przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego (poza Europejski Obszar Gospodarczy).

 

Co mogą Państwo robić z przekazanymi nam danymi osobowymi?

Mają Państwo prawo do żądania od Olga Gilewicz Centrum Edukacyjno – Terapeutyczne 8 ElementT w Lublinie dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także możemy je na Państwa żądanie przenieść do innego administratora danych. Odnośnie do przetwarzania Państwa danych w celu marketingu własnych produktów lub usług Olga Gilewicz Centrum Edukacyjno – Terapeutyczne 8 ElementT w Lublinie, mogą Państwo wnieść sprzeciw.

 

Do kiedy będziemy przechowywać Państwa dane?

Dane przetwarzane na podstawie zgody będziemy przetwarzać do czasu wycofania przez Państwa tej zgody.

Dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (tj. marketing własnych produktów lub usług Olga Gilewicz Centrum Edukacyjno – Terapeutyczne 8 ElementT w Lublinie do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu.

 

Gdzie mogą Państwo wnieść skargę na przetwarzanie danych osobowych przez Olga Gilewicz Centrum Edukacyjno – Terapeutyczne 8 ElementT w Lublinie?

Obecnie takie skargi kierować można do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Chcielibyśmy jednak zaznaczyć, że wkrótce właściwym organem nadzorczym w tej kwestii może być Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Dodatkowo zawsze mogą Państwa przesłać zażalenie do Inspektora Ochrony danych osobowych Olga Gilewicz Centrum Edukacyjno – Terapeutyczne 8 ElementT w Lublinie – daneosobowe@8elementt.pl.

 

Jak będziemy przetwarzać dane osobowe?

W celu zapewnienia najkorzystniejszej, dopasowanej, spersonalizowanej oferty dla swoich Klientów, możemy stosować „profilowanie”, co oznacza formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących osobistych preferencji i zainteresowań. Po ustaleniu spełnienia kryteriów system informatyczny automatycznie przesyła informację o przyznanej korzyści, np. rabacie. W przypadku przetwarzania danych dla celów marketingu bezpośredniego w tym profilowania, przysługuje Państwu zawsze prawo do sprzeciwu, które zostanie przez nas przyjęte i bezzwłocznie zastosowane. Nasza firma jako Administrator wdraża właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą.