głoszenia przyjmujemy telefonicznie 603 897 801 lub 669 481 212 oraz na FB: 8 ElementT lub 8elementT@gmail.com  (w zgłoszeniu proszę podać imię i nazwisko oraz nr telefonu)

 TERAPIA:

Integracja Sensoryczna* (w tym dieta sensoryczna ustalania indywidualnie po realizacji ok 3-4 zajęć) / 45 min. 

Terapia Ręki* / 45 min.
Terapia logopedyczna / 30 min.

Sesja z Forbrain® łączona z zajęciami Logopedycznymi - / 45 min 

Trening słuchowy metodą Tomatisa®  / 60 min - trening  10 dni / 15 dni 

Gry i zabawy logopedyczne dla dzieci 2,5 - 4 letnich - w grupach min 4 -max. 6 dzieci, 30 min/zajęcia–pakiet
Zajęcia kreatywne dla dzieci, młodzieży i dorosłych – zgodnie z aktualną ofertą i tematyką zajęć
Zajęcia relaksacyjne dla dorosłych: - w grupach 3-5 osobowych  
Terapia Pedagogiczna* 45 min -terapia dysleksji, - terapia dyskalkulii, -terapia specyficznych trudności w uczeniu się
Terapia Psychologiczna* – 45 min 

Psychoterapia -  45 min 

Warsztaty i spotkania dla rodziców – zgodnie z aktualną ofertą i tematyką zajęć
Sesja terapii dla rodziców od 45 -50 min. 

Spotkanie z psychoterapeutą 45 min. + 15 min. omówienie 

Zajęcia integracji sensorycznej i logopedii 2x20 min dla dzieci do 3 r. ż. 
Zajęcia z fizjoterapeutą – 45 min. 
UWAGA!! Po każdych zajęciach dla dziecka odbywa się ok.10-15 minutowe spotkanie konsultacyjne z rodzicami informujące o przebiegu zajęć

 *Oferta obejmuje pakiety zajęć: 

-jednorazowe opłacenie 8 zajęć - 9 zajęcia bezpłatnie; zajęcia należy wykorzystać 

w ciągu dwóch miesięcy *

- jednorazowe opłacenie 8 zajęć gier i zabaw logopedycznych - 9 zajęcia bezpłatnie*

DIAGNOZA

  •  Diagnoza procesów integracji sensorycznej (z dokumentem): 2 -3 spotkania diagnostyczne, diagnoza poprzedzona jest wywiadem z rodzicami, informacja dla rodziców po każdym spotkaniu, obserwacja dziecka / liczba spotkań w zależności od potrzeb dziecka, omówienie diagnozy otrzymanej w formie pisemnej*
  •  Diagnoza psychologiczno – pedagogiczna  (z dokumentem). Diagnoza obejmuje 5 spotkań dziecka z diagnostami  (2 spotkania z psychologiem, 1-2 z pedagogiem, 1  z logopedą); diagnoza poprzedzona jest wywiadem z rodzicami;  informacje dla rodziców przekazywane są po każdym spotkaniu; obserwacja dziecka; omówienie diagnozy otrzymanej w formie pisemnej* 
  • Diagnoza logopedyczna (z dokumentem) – obejmuje 1-2 spotkania*
  • Diagnoza  trudności szkolnych w kierunku :dysleksji, dyskalkulii (wywiad, części - psychologiczna i pedagogiczna, omówienie, wydanie dokumentu,  5-6 spotkania diagnosty i dziecka) 
  • Diagnoza gotowości szkolnej  (z dokumentem, 4 spotkania diagnosty z dzieckiem)*.

,*jeżeli diagnoza będzie wymagała więcej spotkań, każde dodatkowe spotkanie to koszt 50 zł.jest płatne 


KONSULTACJE SPECJALISTYCZNE

Konsultacja z psychologiem lub pedagogiem 60 min

Konsultacja z terapeutą SI 60 min

Konsultacje dla rodziców – 60 min.

Konsultacje z fizjoterapeutą – 60 min.

Wydanie zaświadczenia o uczęszczaniu na zajęcia – bezpłatnie.

Wydanie zaświadczenia do szkoły, ZUS, zawierającego informacje o postępach dziecka,   wskazania do pracy terapeutycznej 

Oferujemy:

·       diagnozę dysleksji, dysgrafii, dysortografii, dyskalkulii (zakończoną wydaniem opinii honorowanej przez wszystkie placówki oświatowe)

·       badania psychologiczne w związku z trudnościami rozwojowymi

·       diagnozę inteligencji

·       diagnozę gotowości szkolnej dzieci 5-6 letnich (zakończoną wydaniem opinii o gotowości szkolnej lub jej braku, odroczeniu obowiązku szkolnego lub wcześniejszego rozpoczęcia edukacji szkolnej)

·       diagnozę logopedyczną

 Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie 603 897 801 lub 669 481 212 oraz na FB: 8 ElementT lub 8elementT@gmail.com  (w zgłoszeniu proszę podać imię i nazwisko oraz nr telefonu)

Opłaty za zajęcia przyjmujemy na konto Alior Bank 18 2490 0005 0000 4530 1471 6016, istnieje też możliwość płatności kartą.  

Warunkiem realizacji diagnozy/konsultacji jest wpłata na konto kosztów diagnozy/konsultacji przed jej rozpoczęciem.

Szczegółowy cennik zajęc znajdziecie Państwo na tablicy informacyjnej w poczekalni Naszego Centrum.