Zadania dyrektorów i zespołów kierowniczych szkół i przedszkoli do kampanii

Program - Zadania dyrektorów i zespołów kierowniczych szkół i przedszkoli do kampanii.pdf

Dyrektor szkoły/przedszkola w uprawnieniach i szczególnych regulacjach zarządczych

Dyrektor w uprawnieniach.pdf

Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3

Opieka nad dziećmi do lat 3.pdf

Program - System Informacji Oświatowej

Program - System Informacji Oświatowej.pdf

Wniosek o objęcie terapią

Wniosek o objęcie terapią.pdf

Wniosek  - zajęcia na wakacje "Kompetencje społeczne"

Wniosek - zajęcia na wakacje Kompetencje społeczne.pdf

Wniosek o badanie / przeprowadzenie diagnozy

Wniosek o badanie przeprowadzenie diagnozy.pdf

Karta zgłoszenia na szkolenie