Warsztat pracy nauczyciela a wspieranie rozwoju ucznia. Warunki skutecznego nauczania - uczenia się. Metody aktywizowania uczniów.

PLIKI DO POBRANIA NA DOLE

Program szkolenia:

  • Rola nauczyciela w procesie dydaktycznym
  • Bariery w tworzeniu szkoły przyjaznej uczniowi
  • Warsztat pracy nauczyciela – wyjaśnienie pojęcia, etapy rozwoju zawodowego nauczyciela
  • Modele nauczania i uczenia się. Style uczenia się. Omówienie i prezentacja sposobów wspomagających efektywność uczenia się.
  • Elementy i zasady organizacji procesu dydaktycznego. „Recepta dla nauczyciela na sukces ucznia”. Cykl Kolba.
  • Czynniki wpływające na rozwój motywacji uczniów i zwiększające efektywność uczenia się
  • Indywidualny profil uczenia się ucznia (dominujący kanał sensoryczna, teoria inteligencji wielorakie, dominacja prawej lub lewej półkuli mózgowej, lateralizacja)
  • Sposoby aktywizowania uczniów i rozwijania umiejętności twórczego działania i myślenia – katalog metod aktywizujących; podział metod aktywizujących; przegląd metod i technik aktywizujących - przykłady zastosowań wybranych metod i technik aktywizujących.

Karta zgłoszenia na szkolenie

Karta zgłoszenia na szkolenie.pdf