Organizujemy zajęcia dla dzieci w wieku 3,4 lata

prowadzone przez specjalistów

w zakresie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

 

Proponujemy zajęcia w grupach maks. 6 dzieci.  Zajęcia dla dzieci odbywać się będą 2/3 razy w tygodniu w godz. 9.00 - 12.00 .

Dzieci pod opieką specjalistów odkrywać będą tajniki zajęć w grupie, bawić się, tworzyć...

Koszt  udziału dziecka w zajęciach:

°         Zajęcia 2 razy w tygodniu 300 zł /miesiąc (zajęcia zostaną zrealizowane przy udziale min 4 dzieci)

Płatność obejmuje jeden miesiąc udziału w zajęciach + miesięczna wyprawka na materiały 50 zł/dziecko (płatne jednorazowo przelewem).

 

W ramach opłaty 8 ElementT zapewnia:

- wodę do picia + herbata,

- zabawy integracyjne, muzyczno - ruchowe,

- wspólne czytanie,

- zajęcia plastyczne i manualne (malowanie, rysowanie, wycinanie, tworzenie wg pomysłu dzieci),

- zajęcia rozwijające motorykę małą i motorykę dużą,

- zabawy wychowawcze i edukacyjne,

- naukę podstawowych zasad ekologii, segregacja śmieci, dbanie o porządek,

- pomoce dydaktyczne, plastyczne, techniczne.

 

Zapisy na zajęcia: 8elementt@gmail.com lub na FB: 8 ElementT lub Tel.: 669 481 212 / 603 897 801

- w zgłoszeniu proszę podać imię i nazwisko dziecka oraz którą wersję 2 czy 3 dniową Państwo wybieracie