Kontrola spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki

PLIKI DO POBRANIA NA DOLE

Program szkolenia:

 1. Spełnianie obowiązkowego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w systemie oświaty - wyjaśnienie pojęć,
 2. Zadania, powinności i obowiązki dyrektorów szkól oraz JST w zakresie kontroli spełniania rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego, obowiązku nauki.
 3. Formy spełniania obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki.
 4. Obowiązki osób objętych obowiązkiem szkolnym oraz ich rodziców lub prawnych opiekunów.
 5. Ewidencja kontroli spełniania rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego, obowiązku nauki oraz sprawozdawczość SIO w tym zakresie.
 6. Zasady współpracy z policją, sądem oraz innymi instytucjami i urzędami w zakresie kontroli spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.
 7. Dyskusja.
 8. Obowiązki dyrektora szkoły i JST w sytuacji niespełnienia obowiązku szkolnego i obowiązku nauki:
 • Obowiązki edukacyjne podlegające egzekucji,
 • Charakter prawny obowiązku szkolnego w zakresie egzekucji,
 • Postępowanie egzekucyjne zgodnie z ustawą o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
 • Procedura egzekucji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,
 • Organy kompetentne w procedurze egzekucji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,
 • Etapy procedury egzekucji obowiązku szkolnego i nauki,
 • Środki egzekucji obowiązku szkolnego i nauki,
 • Grzywna jako środek egzekucji obowiązku szkolnego (nauki),
 • Postanowienie o nałożeniu grzywny,
 • Przymus bezpośredni jako środek egzekucji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,Karta zgłoszenia na szkolenie

Karta zgłoszenia na szkolenie.pdf