Kształtowanie umiejętności uczenia się

PLIKI DO POBRANIA NA DOLE

Cel szkolenia

Uświadomienie nauczycielom znaczenia znajomości procesów zachodzących w mózgu podczas uczenia się.
Uświadomienie nauczycielom wpływu na kształtowanie umiejętności uczenia się uczniów.
Omówienie i prezentacja metod nauczania przyjaznych mózgowi.
Omówienie i prezentacja sposobów wspomagających efektywność uczenia się.
Metody: prezentacja, wykład, dyskusja, ćwiczenia

Co nauczyciel po szkoleniu będzie wiedział/potrafił:

  • Zrozumie zasady wpływające na skuteczność procesu edukacji.
  • Pozna sposoby na poprawę pamięci i koncentracji uwagi.
  • Pozna sposoby usprawniające zapamiętywanie/przypominanie sobie informacji, wyszukiwania, selekcji i porządkowania informacji.

Program webinarium

  1. Jak uczy się mózg (mechanizm zapamiętywania, czynniki przyjazne mózgowi, rola neuroprzekaźników w procesie uczenia się).
  2. Metody nauczania przyjazne mózgowi (dyskusja, projekt, eksperyment, doświadczenie, ćwiczenia, gry symulacyjne, dram, badania, tworzenie własnych materiałów, praca w grupach, rozwiązywanie problemów i in.).
  3. Sposoby wspomagające proces uczenia się (notatki, mnemotechniki, organizacja czasu i przestrzeni, lapbook, gimnastyka mózgu, metoda M. Montessori, multitasking- webquest, moodle).
  4. Indywidualny profil uczenia się ucznia (dominujący kanał sensoryczna, teoria inteligencji wielorakie, dominacja prawej lub lewej półkuli mózgowej, lateralizacja).

Karta zgłoszenia na szkolenie

Karta zgłoszenia na szkolenie.pdf