Obowiązki dyrektorów szkół oraz JST w zakresie prowadzenia kontroli zarządczej - kontrola zarządcza jako sposób na JAKOŚĆ w oświacie

PLIKI DO POBRANIA NA DOLE

Program szkolenia:

 1. Pojęcie i cele kontroli zarządczej.
 2. Zakres kontroli zarządczej,
 3. Standardy kontroli zarządczej,
 4. Cele i zarządzanie ryzykiem,
 5. Mechanizmy kontroli,
 6. Informacja i komunikacja,
 7. Monitorowanie i ocena,
 8. Procedury kontroli zarządczej w szkole,
 9. Ocena funkcjonowania kontroli zarządczej,
 10. Obszary, cele i zadania dla kontroli zarządczej w zakresie oświaty,
 11. propozycje celów działania wyznaczone dla jednostki oświatowej:
 12. Wzory dokumentów do kontroli zarządczej – analiza: rejestr ryzyka, mapa ryzyka, raport ze stanu kontroli zarządczej, oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Karta zgłoszenia na szkolenie

Karta zgłoszenia na szkolenie.pdf