Obowiązki dyrektorów szkół w zakresie prowadzenia kontroli zarządczej

PLIKI DO POBRANIA NA DOLE

Program szkolenia:

  1. Pojęcie i cele kontroli zarządczej
  2. Standardy kontroli zarządczej i jej zakres
  3. Cele i zarządzanie ryzykiem w jednostce oświatowej, obszary i cele oraz zadania dla kontroli zarządczej w jednostce oświatowej
  4. Procedury kontroli zarządczej w szkole
  5. Mechanizmy kontroli zarządczej, ocena ryzyka: analiza, reakcja na ryzyko
  6. Informacja i komunikacja w placówce, a kontrola zarządcza
  7. Monitorowanie i ocena funkcjonowania kontroli zarządczej, oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
  8. Wzory dokumentów do kontroli zarządczej – analiza: rejestr ryzyka, mapa ryzyka, raport ze stanu kontroli zarządczej, oświadczenie o stanie kontroli zarządczej


Karta zgłoszenia na szkolenie

Karta zgłoszenia na szkolenie.pdf