Obserwacja zajęć jako istotny element nadzoru pedagogicznego dyrektora

PLIKI DO POBRANIA NA DOLE

Program szkolenia:

  1. Podstawy prawne realizowania zadań nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły, cele, założenia i formy nadzoru pedagogicznego
  2. Definiowanie nadzoru pedagogicznego - zadania dyrektora w nadzorze pedagogicznym
  3. Nadzór pedagogiczny jako element kontroli zarządczej w szkole
  4. Określenie celu, podmiotu oraz funkcji nadzoru sprawowanego przez dyrektora szkoły/ placówki, etapy i zasady opracowania planu nadzoru pedagogicznego
  5. Dokumentowanie działań związanych z nadzorem pedagogicznym
  6. Rola obserwacji zajęć w systemie w systemie nadzoru dyrektora oraz jako element rozwoju zawodowego nauczyciela
  7. Modele obserwacji: diagnozująca, kontrolno-oceniająca, diagnostyczno-oceniająca, doradczo-doskonaląca
  8. Etapy prowadzenia obserwacji zajęć prowadzonych przez nauczycieli i wychowawców; przykładowe arkusze obserwacji zajęć edukacyjnych oraz sposobów gromadzenia wyników i ich analizy  

Karta zgłoszenia na szkolenie

Karta zgłoszenia na szkolenie.pdf