Ocena efektów realizowanej pomocy - psychologiczno pedagogicznej w kontekście planowania i organizowania w roku szkolnym 2020/2021.

PLIKI DO POBRANIA NA DOLE

Program szkolenia:

 1. Podstawy prawne organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole – placówce
 2. Cele i zadania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole, podstawy objęcia dziecka/ ucznia pomocą
 3. Formy udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej
 4. Zindywidualizowana ścieżka-procedury objęcia ucznia zindywidualizowaną ścieżką kształcenia
 5. Procedury wystąpienia do poradni psychologiczno – pedagogicznej z wnioskiem o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie sposobu rozwiązania problemu ucznia
 6. Dokumentowanie przebiegu pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 7. Ocena efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej – zadania specjalistów i nauczycieli
 8. Rozwiązania organizacyjne związane z pomocą psychologiczno-pedagogiczną w czasie trwania COVID-19
 9. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole a działania JST.
 10. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole/placówce:
 • procedury postępowania, zadania dyrektora szkoły / placówki
 • ustalenie zasad organizacji pomocy dla dziecka / ucznia
 • zadania specjalistów i nauczycieli
 • zadania zespołu nauczycieli, organizacja pracy zespołu

Karta zgłoszenia na szkolenie

Karta zgłoszenia na szkolenie.pdf