System Informacji Oświatowej – zadania JST, kontrola danych wprowadzanych przez szkoły/placówki oświatowe w kontekście analizy sprawozdawczości SIO1 (tzw. stare SIO) oraz SIO – aplikacja (tzw. nowe SIO)

PLIKI DO POBRANIA NA DOLE

Program szkolenia:

  1. Podstawy prawne i cele sprawozdawczości SIO
  2. Odpowiedzialność i zadania kierowników jednostek (JST oraz szkoły/placówki) zobowiązanych do przekazywania danych w SIO
  3. Sprawozdawczość JST w Systemie Informacji Oświatowej – zakres i sposób wprowadzania danych – omówienie wybranego zakresu wprowadzanych danych
  4. Raport subwencyjny - zmiany w zakresie sprawozdawczości SIO, zadania JST dotyczące analizy danych szkół/placówek oraz zatwierdzania zestawienia zbiorczego,
  5. Analiza danych tzw. „nowe SIO” – zakres analizy, wpływ wprowadzonych danych na wysokość subwencji ogólnej w części oświatowej
  6. Analiza danych w sprawozdawczości SIO – tzw. „stare SIO”: sposób analizy danych, zakres danych a metryczka subwencyjna
  7. Nadzór JST nad sprawozdawczością SIO – mechanizmy monitorowania i kontroli wprowadzanych przez podmioty danych:
  • zarządzanie ryzykiem ze szczególnym uwzględnieniem ryzyk związanych z SIO
  • rejestr ryzyka, szacowanie ryzyka, określanie sposobów reakcji na ryzyko
  • mechanizmy kontroli, harmonogram i zakres kontroli wewnętrznej w odniesieniu do SIO

Karta zgłoszenia na szkolenie

KARTA-ZGŁOSZENIA-na-szkolenie-SIO-X-2020.pdf